© Sergi Cámara

© Paula Casado

En Entreculturas traballamos man a man con Fe y Alegría e o Servizo Xesuíta a Refuxiados (JRS) para responder ás crises de forma rápida e eficiente, con axuda de primeira necesidade, pero tamén mediante a creación de capacidades a través de:

 • Formación
 • Protección fronte ao recrutamento
 • Apoio psicosocial
 • Espazos de convivencia e relación

QUE ESTAMOS A FACER

ETIOPÍA: seca e conflito

A situación

 • Etiopía é segundo país africano que acolle a máis refuxiados, por detrás de Uganda.
 • A situación en Etiopía foi complicada nos últimos tempos debido ao conflito armado xa na zona norte de Tigray e a terrible seca que padece esa parte de África oriental.
 • Producíuse unha elevada inflación e desprazamentos.
 • A poboación necesita axuda de primeira necesidade.

O noso traballo

 • Axudámoslle ás persoas refuxiadas e ás desprazadas ofrecéndolles apoio psicosocial para axudarlles a superar as consecuencias do conflito ou do desprazamento.
 • Medios de vida para que poidan saír adiante por si mesmas.
 • Educación, mediante formacións e cursos de idiomas para favorecer a súa integración.
 • Protección á infancia dos nenos e nenas refuxiados non acompañados.
 • Actividades con mozos para mellorar o seu apoderamento e autoestima, tales como: obradoiros vocacionais, actividades recreativas, deportivas e culturais.

© Paula Casado

Coñece todos os nosos proxectos

CHAD: nenas a salvo

A situación

 • Na rexión de Guera, o 67 % das nenas casan antes dos 18 anos e o 90 % son mutiladas.
 • As taxas de abandono escolar das nenas son altas.
 • O 60 % das mulleres nunca asistiu á escola.
 • Os patróns culturais e sociais prexudican as nenas, normalizan a violencia e aumentan o abandono escolar.

O noso traballo

 • Apoiamos as nenas e adolescentes a través da distribución de material para a hixiene persoal, a construción de latrinas e espazos seguros para elas, e a través da educación e formación en temas de saúde sexual e reprodutiva.
 • Tamén a través de espazos onde as nenas poidan expresar libremente as súas inquietudes e dúbidas sobre a menstruación, os cambios físicos e emocionais durante a puberdade, a prevención do embarazo precoz e a violencia sexual.
 • Tamén traballamos co profesorado para que coñezan a situación das nenas, sexan conscientes das relacións desiguais que existen entre homes e mulleres e poidan contribuír á igualdade de oportunidades nas aulas.
 • Acompañamos as nais das nenas para que poidan realizar actividades xeradoras de ingresos, o que incide directamente na escolarización das nenas.

© Irene Galera

Coñece todos os nosos proxectos

UGANDA: recepción e formación

A situación

 • É o país con maior número de persoas refuxiadas en África, acollendo a máis de 1 millón.
 • A maior parte da poboación refuxiada en Uganda procede de Sudán do Sur, debido aos múltiples conflitos armados que sufriu o país nos últimos anos.
 • A afluencia de persoas refuxiadas foi aumentando desde mediados de 2016 e está a exercer unha enorme presión sobre os sistemas de prestación de servizos básicos, especialmente a sanidade e a educación.

O noso traballo

 • Xunto co JRS traballamos no distrito de Adjumani pondo en práctica programas educativos para persoas refuxiadas e cursos de alfabetización de adultos en lugares onde a educación é inexistente, débil ou sobresaturada.
 • Tamén ofrecemos apoio psicosocial a moitas destas familias refuxiadas que viviron situacións realmente difíciles, para axudarlles a adaptarse ao seu novo ambiente e recuperar a súa dignidade.
 • Rehabilitamos infraestruturas escolares: construción de aulas, latrinas e instalacións de lavado de mans.
 • Ofrecemos procesos de formación para o profesorado para que desenvolva todo o seu potencial.

© Paula Casado

Coñece todos os nosos proxectos

COLOMBIA: educación para a paz

A situación

 • Colombia segue inmersa nun proceso de consolidación da paz tras o histórico acordo asinado en 2016 entre o Goberno e as FARC (Forzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que puxo fin a máis de cinco décadas de conflito armado interno.
 • O país aínda afronta retos en materia de seguridade e violencia, aumentando a vulnerabilidade da poboación.

O noso traballo

 • As escolas son unha ferramenta esencial para construír unha cultura de paz. A educación axuda a fomentar a tolerancia, o diálogo e o entendemento mutuo entre as novas xeracións, promovendo e ampliando a convivencia pacífica e superando os conflitos de forma non violenta.
 • Xunto a Fe y Alegría traballamos xerando procesos de formación, organización e incidencia social e comunitaria que promovan o desenvolvemento de capacidades para a construción dunha cultura de paz.
 • Desenvolvemos os círculos de mulleres: espazos comunitarios de formación e acompañamento das mulleres para promover o apoderamento, a participación e as relacións equitativas de xénero.
 • Identificamos e visibilizamos as violacións dos dereitos humanos nos territorios e deseñamos estratexias e compromisos que favorezan o fortalecemento da paz, do coidado e dunha vida digna.

© Sergi Cámara

Coñece todos os nosos proxectos