© Monterserín Fotografía

 • As persoas con discapacidade representan o 15 % da poboación mundial, aínda que están entre as máis marxinadas e afectadas de forma desproporcionada pola crise da COVID-19.
 • Os nenos con discapacidade teñen 4 veces máis probabilidades de seren vítimas de calquera tipo de violencia.
 • 1 de cada 3 nenos e nenas con discapacidade en idade de cursar primaria non está escolarizado e o abandono escolar en secundaria é moi elevado.
 • A taxa de actividade das mulleres con discapacidade sitúase no 34,6 %, case 42 puntos menos que a poboación sen discapacidade
 • A discriminación por discapacidade agrávase por razóns socioculturais asignándolles estereotipos e estigmas e tratándoas como unha comunidade improdutiva.
 • En Entreculturas traballamos man a man con Fe e Alegría e o Servizo Xesuíta a Refuxiados (JRS) para garantir o dereito á educación das persoas con discapacidade a través dun sistema inclusivo en todos os niveis, sen discriminación e en igualdade de condicións.

PROXECTOS PARA AVANZAR

PROGRAMA «EDUCAR É INCLUÍR»: Bolivia, Ecuador e Perú

A SITUACIÓN

 

 • En América Latina hai 55 millóns de persoas con discapacidade.
 • Nas zonas rurais e indíxenas, a forte discriminación vese agravada polas situacións de pobreza e exclusión social.
 • Difícil acceso aos distintos niveis educativos.
 • Barreiras para a adaptación.
 • Baixa calidade da educación especial e inclusiva.
 • Preparación precaria para acceder a empregos remunerados.

O NOSO TRABALLO

 

 • Formación do profesorado e das familias para a atención e apoio a nenos, nenas e mozos e mozas con discapacidade.
 • Aumento do nivel de inclusividade: mellora dos equipamentos de aprendizaxe, infraestruturas e promoción dunha cultura inclusiva, políticas e prácticas inclusivas.
 • Fomento da empregabilidade e competencias emprendedoras: con unidades de emprendemento para a aprendizaxe, a realización de prácticas laborais e a sensibilización nas empresas.
 • Sensibilización e incidencia pública sobre o dereito á educación dos nenos, nenas e mozos e mozas con discapacidade.

© Monterserín Fotografía

INCLUSIÓN DE PERSOAS REFUXIADAS: PROXECTOS DO NOSO SOCIO LOCAL JRS

CHAD

A SITUACIÓN

 

 • A discriminación e exclusión que sofren as persoas con discapacidade é aínda máis evidente en poboacións xa vulnerables, como os nenos refuxiados, que teñen maiores dificultades para acceder á educación e corren un alto risco de ser marxinados.
 • Os campos de refuxiados non contan con infraestruturas adecuadas e os profesores non están formados neste sentido.

A INTERVENCIÓN

 

 • O Servizo Xesuíta a Refuxiados (JRS) atende as persoas con discapacidade e fai posible que teñan acceso a unha educación de calidade.
 • En Chad, no campo de refuxiados de Djabal, o JRS ofrece triciclos e muletas aos estudantes con discapacidade cos conseguiron a súa independencia, que poidan moverse, ir á escola e levar unha vida que se corresponda coa súa idade.

KENYA

A SITUACIÓN

 

 • O campo de refuxiados de Kakuma, que ten máis de 25 anos, e alberga a máis de 185.000 persoas de Sudán do Sur, Burundi, Somalia ou Etiopía, é o terceiro máis grande do mundo.

A INTERVENCIÓN

 

 • O JRS conta con 5 Centros de Educación Inclusivos, onde profesores e terapeutas ocupacionais ofrecen terapias de rehabilitación, acompañamento e apoio a nenos e mozos con necesidades especiais a través da educación formal e non formal.
 • Grazas a estes centros, máis de 300 nenos e nenas puideron acceder á educación e a unha vida digna.

TANZANIA

A SITUACIÓN

 

 • O JRS está presente en 3 campos de refuxiados, entre eles Nyarugusu, preto da fronteira con Burundi, que alberga a máis de 150 000 refuxiados e onde o 60 % dos seus habitantes son nenos e nenas.
 • O JRS realizou unha avaliación da situación educativa dos nenos con discapacidade e diagnosticou problemas como a falta de equipamentos especializados e aulas equipadas, a falta de preparación do profesorado para recibir nas clases os nenos con discapacidade e os prexuízos nas comunidades.

A INTERVENCIÓN

 

 • Dotación de material escolar e equipamento especializado para facilitar a aprendizaxe: lentes, aparellos acústicos, cadeiras de rodas, entre outros.
 • A formación do profesorado para que teña as competencias pedagóxicas necesarias.
 • A sensibilización da comunidade sobre os dereitos das persoas con necesidades especiais, xa que os prexuízos moitas veces levan as familias a ocultaren o neno ou nena con discapacidade.

CONTACTA

6 + 1 =

O responsable do tratamento dos seus datos é FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA e serán tratados coa finalidade de atender a súa solicitude. A lexitimidade para o uso dos seus datos baséase no seu consentimento expreso ou na execución dun contrato. Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal ou previo aviso ao propietario. Os datos serán destruídos unha vez que comunique a súa cancelación e/ou rematen os prazos legais de conservación. Non se realizarán transferencias internacionais de datos. Os interesados ​​poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade ou limitación do tratamento dirixíndose a FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA no seguinte enderezo: C/ Maldonado, 1 3ª Planta 28006 Madrid. Así mesmo, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que os seus dereitos foron vulnerados.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies