© Irene Galera

© Irene Galera

A educación en situacións de emerxencia está protexida tanto polo dereito internacional dos dereitos humanos como polo dereito internacional humanitario e, polo tanto, implica obrigas específicas para todos os Estados. Porén, as situacións de crise ou de desprazamento forzoso seguen a ser un obstáculo para o dereito á educación de millóns de nenos e nenas no mundo.

Dende Entreculturas reiteramos o noso compromiso coa defensa do dereito á educación para todas as persoas, centrándose nas que viven situacións de maior vulnerabilidade.

Por este motivo, pedímoslle á Comunidade Internacional e aos Estados que:

 • Adoptar medidas para que todas as persoas poidan gozar do dereito á educación en contextos de emerxencia, refuxio, desprazamento ou calquera outra situación migratoria. Subscribir a Declaración de Escolas Seguras, así como destinar o orzamento necesario e promover acordos intergobernamentais de Acción Humanitaria e desenvolvemento, é fundamental.
 • Adoptar mecanismos eficaces de seguimento e denuncia das violacións do dereito á educación en situacións de emerxencia. Deben establecerse responsabilidades concretas para que os Estados investiguen os ataques contra a educación, e para que establezan mecanismos para controlar a discriminación racial e a xenofobia.
 • Respectar e aplicar as normas do dereito internacional humanitario destinadas a protexer a educación. Deben adoptarse normas e actuacións para previr a violencia e o recrutamento de nenos, nenas e adolescentes, deixando os colexios e universidades libres de calquera uso militar.
 • Protexan os actores educativos e promovan o currículo da paz e os dereitos humanos. É necesario crear protocolos de protección ao alumnado e profesorado ante situacións de emerxencia, incluíndo medidas de atención psicolóxica. O currículo debe adaptarse para mellorar a educación das persoas adultas desprazadas e debe incluír a perspectiva de xénero, a promoción da paz, a resolución de conflitos, a xestión de riscos e a mitigación e a adaptación ao cambio climático.

O Goberno de España, pola súa banda, como Estado asinante da Axenda 2030 debe:

 • Cumprir coa Lei de Cooperación para o Desenvolvemento Sostible e Solidariedade Global na senda da recuperación do investimento cara ao 0,7 % do PIB.
 • Centrar os esforzos na axuda á educación básica, asumindo os nosos compromisos nas iniciativas multilaterais existentes, como a Alianza Mundial para a Educación (AME), e acadando o 8 % da Axuda Oficial ao Desenvolvemento (AOD) bilateral.
 • Incrementa as súas achegas coa porcentaxe de axuda humanitaria á educación ata polo menos o 10 % facendo especial fincapé nos contextos en crise.
 • Destinar polo menos o 3 % do total da AOD total á Educación para o Desenvolvemento Sostible e a Cidadanía Global, para avanzarmos na consecución da meta 4.7, prestándolle atención aos programas que incorporen a educación de persoas refuxiadas e migradas.
 • Aproveitar o VI Plan Director da Cooperación Española como unha oportunidade para incluír as persoas en situación de emerxencia tanto nos Plans Directores da Cooperación Española como nos diferentes Marcos de Asociación País (MAP).
 • Incluír a participación no proceso de diálogo coas organizacións de persoas refuxiadas e migradas tanto dos países doadores como dos receptores.
 • Respectar os dereitos humanos nas accións de gobernación migratoria e nos procedementos de protección internacional, incluído o dereito á educación de todas as persoas migradas e refuxiadas.
 • Garantir o interese superior da infancia e o cumprimento de todas as garantías nos procedementos migratorios e de protección internacional, incluíndo medidas específicas para nenos e nenas separados, non acompañados ou con outras necesidades de protección.
 • Incrementar o nivel de financiamento e os orzamentos públicos para educación, especialmente os destinados a garantir a equidade educativa, que promovan programas de educación compensatoria, xa que é o que máis lle afecta ao alumnado migrante e refuxiado, e que invistan en persoal especializado e formado e en programas de apoio.
 • Adoptar un enfoque de xénero en todas as accións exteriores de acción humanitaria e cooperación ao desenvolvemento e reforzar o principio de coherencia das políticas de cooperación entre política exterior, dereitos humanos e igualdade.

É fundamental redobrar a solidariedade global e o esforzo de todos os axentes implicados se queremos facerlle fronte aos retos que ameazan un dos principais dereitos da infancia: a educación.

Sinatura para que a educación sexa unha prioridadeCoñece os nosos proxectosCoñece os nosos informes e recursos educativos

ÚNETE Á REDE SOLIDARIA XUVENIL

E se queres implicarte aínda máis, únete á Rede Solidaria de mozos que queren cambiar o mundo.

Un programa de participación xuvenil de entre 12 e 18 anos que fomenta o desenvolvemento de valores, actitudes solidarias e aprendizaxe emocional e social para o exercicio da cidadanía global. Escríbenos a educacion@entreculturas.org