© Paula Casado

As consecuencias que segue tendo a emerxencia sanitaria provocada pola COVID-19, os conflitos e guerras que obrigan a desprazarse a millóns de nenos e nenas, e as situacións de discapacidade, que provocan exclusión e illamento, ameazan o dereito á educación de millóns de nenos e nenas do mundo.

 

Estamos a vivir un retroceso no acceso á educación que ten graves consecuencias na vida de máis de 259 millóns de nenos e nenas que non están escolarizados: traballo infantil, matrimonio precoz e forzado, aumento da violencia… Neste contexto, é fundamental protexer a infancia e defender o seu dereito á educación. O Cumio da UNESCO que reclama a Transformación da Educación e que se celebra en setembro supón un momento internacional clave que debemos aproveitar para desafiar os representantes políticos do noso país a investir na educación inclusiva para non deixar a ninguén atrás.

Dende Entreculturas pedimos que, tanto na nosa política de cooperación internacional como nos nosos ámbitos estatais, autonómicos e locais:

 • Se prioricen as necesidades educativas dos nenos, nenas e adolescentes que viven en contextos de maior desvantaxe e en novas situacións de vulnerabilidade social, reforzando a atención ás minorías culturais e étnicas, aos nenos con discapacidade, aos que viven en zonas de conflito ou aos que se viron obrigados a abandonar os seus países.

 • Se impulsen medidas específicas de protección para nenas e nenos en risco de sufrir violencia no fogar, na escola ou na comunidade, tendo en conta as novas situacións de risco xeradas pola crise sanitaria e os contextos de conflito, desprazamento ou exclusión e discriminación.
 • Utilizar a educación e o seu fortalecemento nas fases de reconstrución despois das crises e fortalecer os sistemas educativos para garantir a protección da infancia.
  • Afondar na perspectiva dos dereitos humanos na educación e recoñecer a educación inclusiva como un dereito humano, favorecendo o máximo desenvolvemento da personalidade, capacidades e habilidades do alumnado con discapacidade.
  • Garantir que as nenas e adolescentes con discapacidade exerzan o seu dereito á educación e erradiquen as situacións de violencia e discriminación contra elas.
  • Promover a corresponsabilidade e a transparencia na xestión das políticas públicas para garantir a inclusión educativa das persoas con discapacidade.

   Ademais, pedimos que a cooperación española en educación estea dirixida a garantir o Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS) 4 e, polo tanto, que España:

   • Recuperar o investimento en cooperación na senda do 0,7 %, priorizando as axudas en educación como sector clave ao que destinar os nosos fondos.
   • Centrar os esforzos na axuda á educación básica, asumindo os nosos compromisos en iniciativas multilaterais existentes, como a Alianza Mundial para a Educación (AME), así como acadar o 8 % da AOD bilateral española.
   • Incrementar a porcentaxe do orzamento de acción humanitaria destinado á educación ata polo menos o 6 % deste, en consonancia coas prácticas recentes na UE e no conxunto da comunidade internacional.
   • Destinar polo menos o 3 % da AOD española total á Educación para o Desenvolvemento Sostible e a Cidadanía Global .
   • Manter e reforzar o compromiso de cooperación descentralizada pola educación e manter o apoio aos programas educativos interculturais.
   • Aproveitar o VI Plan Director da Cooperación Española como unha oportunidade para a inclusión das persoas con discapacidade tanto nos Plans Directores da Cooperación Española como nos diferentes Marcos de Asociación País (MAP), con especial atención á situación específica de vulnerabilidade das nenas e mulleres.
   • Implantar e avaliar o cumprimento da Estratexia Española sobre Discapacidade 2022-2030, destinando especificamente os recursos económicos necesarios para superar os retos estratéxicos relacionados coa educación inclusiva.

    En Entreculturas cremos que agora é fundamental redobrar a solidariedade global e o esforzo de todos os axentes implicados se queremos estar á altura dos retos que ameazan un dos principais dereitos da infancia: a educación.

    ¡FIRMA PARA QUE LA EDUCACIÓN SEA UNA PRIORIDAD!

    ÚNETE Á REDE SOLIDARIA XUVENIL

    E se queres implicarte aínda máis, únete á Rede Solidaria de mozos que queren cambiar o mundo.

    Un programa de participación xuvenil de entre 12 e 18 anos que fomenta o desenvolvemento de valores, actitudes solidarias e aprendizaxe emocional e social para o exercicio da cidadanía global. Escríbenos a educacion@entreculturas.org

    CONTACTA

    11 + 10 =

    O responsable do tratamento dos seus datos é FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA e serán tratados coa finalidade de atender a súa solicitude. A lexitimidade para o uso dos seus datos baséase no seu consentimento expreso ou na execución dun contrato. Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal ou previo aviso ao propietario. Os datos serán destruídos unha vez que comunique a súa cancelación e/ou rematen os prazos legais de conservación. Non se realizarán transferencias internacionais de datos. Os interesados ​​poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade ou limitación do tratamento dirixíndose a FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA no seguinte enderezo: C/ Maldonado, 1 3ª Planta 28006 Madrid. Así mesmo, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que os seus dereitos foron vulnerados.

    Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

    ACEPTAR
    Aviso de cookies